غدد زبانی قدامی یا غدد Nuhn and Blandin غدد سروزی موکوسی عمیقی هستند که در نزدیکی نوک زبان در دو طرف فرنوم زبانی واقع شده اند. هر کدام از این غده ها توسط سه یا چهار مجرا واقع در لایه های زیرین نوک زبان ، به بیرون ترشح می شوند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Anterior_lingual_glands

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر