• هیپوپلازی مینایی غیر ارثی ، آملوبلاست ها طی ساخت مینا آسیب ببینند ومینایی معیوبی ( که از نظر فرم ، کلسیفیکاسیون یا هر دو نقص دارد) ایجاد شود.
  • معمولا در دندان های قدامی ودر مولرهای اول به صورت نواحی سفیداپک یا قهوه ای روشن با سطح صاف ، دست نخورده وسخت دیده می شود. یا به صورت مینای سوراخ دار (pitted) یا شیار داری (grooved) است که معمولا سخت وتغیر رنگ داده است ودر اثر فلوروزیس یا تب بالا ایجاد می شود .
منبع:

Heymann HO,Swift Jr.EJ,Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 5p158

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر