ساختار ماکروسکوپی طناب مانندی در بدن است که از تجمعی از فیبرهای عصبی تشکیل شده است و پیام ها و ایمپالس ها را از قسمتی از دستگاه عصبی مرکزی به قسمت دیگری از بدن منتقل می کند.

منبع:

Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر