چین یا خط نازولبیال یا خط خنده محل جدایی لب بالا از گونه است و از سمت بیرونی پره بینی تا نزدیک گوشه دهان ادامه می‌یابد و با افزایش سن مشخص‌تر می‌گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1- https://en.wikipedia.org/wiki/Nasolabial_fold

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر