نانولیکیج به نشت بزاق، باکتریها یا اجزای ماده، از طریق اینترفیس بین ماده و ساختار دندان در حد نانو اشاره دارد. با این حال نانولیکیج به صورت خاص به باندینگ عاجی اشاره دارد و ممکن است در بین عاج مینرالیزه و ماده باند شده، در فضاهای بسیار کوچک ماتریکس کلاژنی دمینرالیزه که ماده باند شده نفوذ نکرده است، رخ دهد. بنابراین  نانولیکیج می تواند حتی زمانی که باند بین عاج و ماده مختل نشده رخ دهد.

نانولیکیج در تجزیه ی هیدرولیتیک باند عاج-ماده مشارکت دارد که در نهایت منجر به لیکیج بسیار جدی تری خوهد شد.

نانولیکیج بین ماده ترمیمی و مینا اتفاق نمی افتد چرا که مینا به طور کلی دارای هیچ توده ارگانیکی نمی باشد و بنابراین دارای ماتریکس کلاژنی که رزین به داخلش نفوذ کند، نمی باشد.

منبع:

Craig’s Restorative Dental materials 2012

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر