یک نوع فضا نگهدار است که در فک بالا استفاده می شود و در مواردی که به علت دیپ بایت امکان استفاده از لینگوال آرچ معمولی فک بالا وجود ندارد بسیار مفید می باشد. نانس حاوی یک تکمه آکریلی است که با تکیه بر کام از حرکت به سمت قدام مولرها جلوگیری می کند

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics. 5th ed. St Louis: Mosby; 2013

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر