جراحی فک بالا به صورت چند قسمتی می باشد.

Two Piece Maxillary Osteotomy و

Three Piece Maxillary Osteotomy انواع مهم آن می باشند.

بسته به نوع نقص فکی بیمار می توان فک بالا را به صورت یک واحد حرکت داد یا با ایجاد برش هایی آن را چند تکه کرد و در موقعیت مناسب قرار داد. این عمل در کست روبرو برای یک بیمار Long Face با اپن بایت شبیه سازی شده است. به برش های جراحی در ناحیه کانین دقت کنید. در جراحی های  سه قسمتی باید برای قسمت های قدامی و خلفی فک بالا به صورت جداگانه اسپلینت پس از جراحی ساخته شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary Orthodontics-E-Book. Elsevier Health Sciences; 2014 Mar 12. chapter 6  page 218

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Morgan TA, Fridrich KL. Effects of the multiple-piece maxillary osteotomy on the periodontium. The International journal of adult orthodontics and orthognathic surgery. 2001;16(4):255-65.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر