مولتي فاكتوريال به معني پديده‌اي است كه درگير يا وابسته به تعدادي از عوامل می باشد (مثلا فاكتورهاي ژنتيكي و يا محيطي). به عبارت ديگر، ايجاد شدن یک پدیده ی مولتي فاكتوريال به وسيله تعداد متنوعي از علل و عناصر انجام می شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Bishop DT, Sham PC. Analysis of multifactorial disease. BIOS; 2000.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر