مخاط عبارت است از غشاء مترشحه موكوسي پوشاننده همه گذرگاه هاي بدن كه به هوا راه دارند مانند قسمتهايي از مجاري گوارشي و تنفسي.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Ciba Foundation Symposia. Mucus and mucosa. London. Pitman; 2009.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر