اصطلاح جراحی موكوجينجيوال به هرگونه جراحي كه جهت حفظ لثه چسبنده، برداشت فرنوم يا اتصال عضلاني و افزايش عمق وستيبول انجام مي‌شود گفته می شود.

جراحي‌هاي موكوجينجيوال پروسه‌هاي جراحي طراحي شده براي اصلاح نقايص در مورفولوژي، موقعیت و يا ميزان لثه و يا غشاء مخاطي دهاني احاطه كننده دندانها كه مشكلات پريودنتال ايجاد كرده‌اند و يا در موفقيت درمان پريودنتال تداخل ايجاد نموده‌اند مي‌باشند. اخيراً جراحي های موكوجينجيوال، Surgery Periodontal Plastic هم ناميده مي‌شوند.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Cain RC. Periodontal Plastic Surgery: soft tissue grafting indications and procedures. First Mondays CE Club; 2013.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Caranza  FA, Newman MG , Takei H ,Klokkevold PR. Carranza’s Clinical Periodentology. 11th edition. Elsevier .Saunders; 2011.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر