شرایطی که در آن هدفهای درمانی ایجاب می کند،تقریبا نیمی از فضای حاصل از خارج نمودن دندان پرمولر صرف حرکت دندان های پیشین به سمت عقب و نیم دیگر صرف حرکت دندانهای عقبی به سمت جلو گردد.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page5

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر