• عبارت است از ” نیرو در طی دوره زمانی”
  • از این دیدگاه نیروی اعمال شده و تغییرات آن در طول زمان به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
    • Continuous: در طول زمان کم و بیش ثابت می ماند.
    • Intermittent:(گاه ایستا) نیرویی است که بین دو ویزیت کاهش می یابد تا توسط بیمار مجددا فعّال شود.
    • Interrupted:(منقطع) این نیرو گاهی به حد صفر می رسد.( با خروج یک پلاک متحّرک از دهان و یا قطع نیروی کشش یک Neck Pad در یک هدگیر.
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page173

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر