از زمانی که اوّلین دندان دائمی رویش می یابد تا وقتی که آخرین دنان شیری از دهان خارج شود، را که در طی آن دندانهای شیری و داتمی در دهان دیده می شود.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page 93-4

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر