شرایطی که در آن هدفهای درمانی ایجاب می کند، بخش قابل توجهی از انکوریج از دست برود. در چنین شرایطی فضای حاصل از خارج نمودن دندان در قوس دندانی حداکثر تا یک سوم توسط حرکت دندانهای جلویی به سمت عقب بسته می شود و بقیه این فضا با حرکت دندانها به سمت جلو بسته می شود.

منبع:
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر