پس از کیور کردن پرایمر وادهزیو با نفوذ کردن به فضای اطراف منشورهای مینایی  وانحلال کریستال های هیدروکسی آپاتیت، ماکروتگ های رزینی ایجاد می شود.

میکروتگ ها در محل های ایجاد می شوند که ادهزیو بداخل منشورهای اچ شده حاوی کریستال های هیدروکسی اپاتیت تکی جریان یافته است

میکروتگ ها تعدادشان بسیار بیشتر بوده وقسمت زیادی از گیر میکرومیکانیکی را تامین می کند

منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch18 pE44

Sakaguchi RL, Powers JM, Craig’s RESTORATIVE DENTAL MATERIALS,THIRTEENTH EDITION, ed.Elsevier,2012.ch13 p332

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر