• این تئوری پیشنهاد می کند که فشار اکلوزالی باعث فشردن ذرات ترمیم با مدولوس بالا به ماتریکس مجاور وایجاد Microfracture در ضعیف ترین ساختار ماتریکس ، با گذشت زمان Microfracture به هم متصل می شوند وسطحی ترین لایه کامپوزیت اکسفولیه می شود.
منبع:

Heymann, H., 1392. Art and Science of Operative Dentistry. Royan pazhouh .ch 18 p e66

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر