• یک نوع کامپوزیت که از فیلر سیلیکاکلوئیدال با اندازه ۰٫۰۴ تا ۰٫۰۱ میکرون ومیزان فیلر پایین است وحدود ۵۰ درصد وزنی و ۳۰ تا ۴۰ درصد حجمی می باشد.
  • کامپوزیت های میکروفیل انتخاب اول برای دندان های قدامی هستند. صاف ترین سطح در میان تمامی کامپوزیت ها ایجاد می کند به خاطر اندازه کوچک ذرات که منجر به یک سطح صاف وپالیش شده در ترمیم اتمام یافته می گردد، که پذیرش کمتری نسبت به پلاک یا رنگدانه های خارجی خواهد داشت.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 8p218

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر