استفاده از ذرات ریزآلومنیوم اکساید برای ایجاد خشونت و زبر کردن سطح دندان یا ترمیم و بهبود چسبندگی رزین سمان یا مواد ترمیمی به سطح دندان می باشد ، ( سندبلاست ) هم گفته می شود.

استفاده ازاسید هیدروفلوریک ۶ تا ۱۰% به مدت ۱ تا ۲ دقیقه تا میکروپرزویتی های گیر دار ایجاد شود سپس به دقت با جریان آب شسته می شود ، این روش باعث استحکام باند بیشتر می باشد.

منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch4 p 134

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر