نوعی رزین اکریلیک، CH2 = C (CH3) COOCH3، مشتق شده از اسید متیل اکریلیک است. مونومر آن تک مولکول است و پلیمر مجصول واکنش پلیمریزاسیون است.

منبع:

Zwemer T, Stocking S, Gubili J. Mosby’s dental dictionary. Mosby Inc; 2004. Page 433

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.McCabe JF, Walls AW, editors. Applied dental materials. John Wiley & Sons; 2013 May 7.

2.Craig RG, Peyton FA, Asgar K. Restorative dental materials. Mosby; 1975.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر