چنانچه رویش ثنایای سنترال یک سمت بیش از شش ماه نسبت به سنترال سمت مقابل به تعویق افتد، تهیه رادیوگرافی ضروری خواهد بود. شایع ترین علت تاخیر در رویش وجود دندان اضافی می باشد که ممکن است مزیودنس در قدام و وسط فک بالا و یا دندان های اضافی تکمه ای شکل باشند. در ۶۸% موارد با کشیدن دندان اضافی، ثنایای سنترال خود به خود رویش میابد. با این وجود، باند کردن زنجیر به سنترال جهت پیشگیری از انجام جراحی مجدد در ناحیه در صورت عدم رویش خود به خودی این دندان منطقی می باشد. در صورت رویش خود به خودی، زنجیر به راحتی برداشته می شود و در غیر اینصورت مداخله ارتدنسی ضروری است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Noar J. Interceptive Orthodontics. A Practical Guide to Occlusal Management. 1st Ed. Wiley & sons; 2014: P42-3.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر