نوعی رابطه بین مولر های شیری دوّم فک بالا و پایین که در آن سطح دیستالی مولر پایین نسبت به مولر دوّم سیری فک بالا مزیالی تر قرار گرفته است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page170

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر