بند پوشر وسيله‌اي است از جنس استينلس استيل كه براي فشردن بند هاي ارتودنسي جهت نشاندن آن ها و همچنين منطبق نمودن يا كانتور دادن آن ها براي فيت دقيق با دندان مولراستفاده می شود. اين وسيله‌ داراي نوك دندانه‌دار مستطیل شکل به جهت بالا بردن نيرو براي نشاندن بند است. دسته آن بصورت تو خالي ساخته مي‌شود تا هم‌ وزن آن را كم كرده و هم گرفتن در دست آن را راحت كند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phinney Dy, Halstead JH. Dental assisting instrument guide. Second edition. Cengage Learning; 2014.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Melanie Mitchell. Dental Instruments: A pocket Guide to identification. Second edition. Lippincott Williams and wikins; 2012.

2.Phinney Dy, Halstead JH. Delmar’s Dental assisting: Acomprehensive approach. 2 nd edition. Thomson; 2003.

3.Gurkeerat singh. Texbook of orthodontics. Third edition. Jaypee brothers; 2012.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر