تحتانی ترین نقطه سمفیز فک پایین در پلن میدساجیتال می باشد.

 

دکتر الهیار گرامی:

برای یافتن موقعیت دقیق این لندمارک، مهّم است که تصویر رادیوپرافیک موجود به شیوه ای قرار گیرد/دیده شود که پلن فرانکفورت افقی قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر، چرخش تصویر ما را در تعیین پایین ترین نقطه پچار اشتباه می نماید.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page65

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر