در محل اتصال دو  نیمه فک پایین در دوران جنینی، بخش فیبری-غضروفی وجود دارد که در طی سال اول به هم پیوسته و استخوانی می شود. بعد از سن یک سالگی این مفصل تقریبا از بین می رود و دیگر مفصل محسوب نمی شود زیرا غضروفی در محل باقی نمی ماند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

White SC, Pharoah MJ. Oral Radiology-E-Book: Principles and Interpretation. Elsevier Health Sciences; 2014 May 1. Chapter 8

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر