واژه Membranous به معنای غشائی می باشد و Membranous Bone  به استخوانی گفته می شود که استخوانی شدن و رشد آن از طریق استخوان سازی داخل غشایی (Intramembranous Ossification)  صورت می گیرد.  از نمونه های آن استخوان های کاسه ی سر، ماگزیلا و مندیبل را می توان نام برد.  در روش داخل غشایی استخوان یا درون پریوست و یا در سوچورها تشکیل می شود.

منبع:

Karp NS, McCarthy JG, Schreiber JS, Sissons HA, Thorne CH. Membranous bone lengthening: a serial histological study. Annals of plastic surgery. 1992 Jul 1;29(1):2-7.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Pritchard JJ. A cytological and histochemical study of bone and cartilage formation in the rat. Journal of anatomy. 1952 Jul;86(Pt 3):259.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر