حرکت به سمت خط میانی نیمه غیر کارگر (Contralateral) فک پایین و کندیل مربوطه در طی حرکات جانبی فک است. ( با Laterotrusion مقایسه نمایید.)

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page169

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر