• یک وسیله میکانیکی برای تیز کردن اقلام دندان پزشکی می باشد. دندانپزشک بستگی به شکل cutting edge هر قلم، وسیله تیز کننده مناسب انتخاب کند .
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch23 p183

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر