این آنالیز در سال ۱۹۸۳ توسط J.A. McNamara پایه گذاری شد و شامل بخش هایی از دو آنالیز ریکتز و هارولد به همراه بخش هایی جدید برای تعریف دقیق تری از موقعیت فکین و دندان ها می باشد .
گروه شاهد این مطالعه شامل کودکان مربوط به استانداردهای بولتون، تعدادی از کودکان مطالعه رشدی برلینگتون و یک نمونه از جوانان Ann Arbor، Michigan می باشد که دارای ظاهر صورتی خوب-عالی و اکلوژن کلاس یک بودند و دامنه نرمال اندازه گیری ها برای سه اندازه صورتی کوچک، متوسط و بزرگ به صورت جداگانه توصیف شد.
بخش اعظم این آنالیز شامل اندازه گیری های خطی است. خط مرجع عمودی مورد استفاده در این آنالیز خط N-Perpendicular و خط مرجع افقی پلن فرانکفورت و پلن BaN می باشند.
پنج بخش اصلی این آنالیز شامل : ارزیابی رابطه فک بالا با کرانیال بیس، رابطه فک پایین با کرانیال بیس، رابطه فک بالا با فک پایین، رابطه دندان ها با فک بالا و پایین و نهایتا ارزیابی دو بعدی از راه هوایی است.
در این آنالیز برای ارزیابی موقعیت فک بالا از اندازه گیری فاصله میلی متری نقطه A تا خط N-Perpendicular و هم چنین ارزیابی پروفایل بافت نرم بیمار استفاده می شود. برای تعیین موقعیت فک پایین فاصله نقطه Pog تا خط N-Perpendicular اندازه گیری می شود. برای تعیین رابطه بین فک بالا با فک پایین نیز از آنالیز هارولد ( البته با اعمال تغییراتی در آن) استفاده می شود به این ترتیب که طول موثر فک بالا از نقطه Co تا A و طول موثر فک پایین از Co تا Gn اندازه گیری می شود و با تعیین اختلاف این دو Maxillomandibular Differential محاسبه می گردد. مک نامارا معتقد بود که در بعد عمودی، افزایش یا کاهش در ارتفاع تحتانی صورت (ANS-Me) می تواند بر روی رابطه افقی فک بالا و پایین تاثیرگذار باشد. دو اندازه گیری دیگر که در این آنالیز برای ارزیابی بعد عمودی مورد استفاده قرار می گیرند زاویه پلن مندیبولار با خط فرانکفورت و زاویه محور صورتی برگرفته شده از آنالیز ریکتز می باشند.
در بخش ارزیابی رابطه دندان های فک بالا و پایین، در بعد قدامی-خلفی فاصله ثنایا های فک بالا از خط A-Perpendicular و فاصله ثنایاهای پایین از خط A-Pog محاسبه می شود.
نهایتا در بخش آنالیز راه هوایی از اندازه گیری Upper Pharynx و Lower Pharynx استفاده می شود

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A. ,Jacobson R.L. , Radiographic Cephaloetry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Proffit, W. R., Fields, H. W., & Sarver, D. M. (2007). Contemporary orthodontics. St. Louis, Mo: Mosby Elsevier

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

McNamaraJ.A. Brudon W.L., Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Ann Arbor, MI:Needham Press, 2001

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر