برآمدگی است که در قسمت تحتانی سطح خلفی فک بالا، در عقب و بالای آخرین دندان آسیای بزرگ قرار دارد. این برآمدگی با زائده هرمی استخوان پالاتین و گاهی با بال خارجی زائده پتریگوئید استخوان اسفنوئید مفصل می شود. نواحی خلفی و جانبی توبروزیتی فک بالا حوزه های تشکیلی طی روند رشدی هستند و با رسوب استخوان در آن، طول و عرض قوس استخوانی فک بالا جهت جای دادن دندان های در حال رویش افزایش می یابد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:
  1. Enlow DH, Hans MG. Essentials of facial growth. W B Saunders company 1996.
  2. Clement CD. Gray’s anatomy. LEA & Febiger Philadelphia, 30th edition. 1985.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر