ماگزیلا به فک بالا گفته می شود که توسط سوچور هایی به قاعده ی جمجمه متصل بوده و برخلاف فک پایین ثابت می باشد. در واقع ماگزیلا از اتصال دو استخوان ماگزیلاری که قرینه هم بوده و توسط سوچور اینتر ماگزیلاری به هم متصل می شوند تشکیل شده است. هر نیمه ماگزیلا شامل این اجزا می باشد: بدنه، چهار زائده (زوائد زایگوماتیک، فرونتال، آلوئولار، پالاتین) سوراخ اینفرااوربیتال و سینوس ماگزیلا. ماگزیلا نه تنها قسمت فوقانی و سقف دهان را تشکیل می دهد،  بلکه در ساخت قسمت هایی مثل حفره چشم، کف و دیواره های طرفی بینی و قوس گونه نیز مشارکت می کند. لازم به ذکر است که در ساختار فک فوقانی علاوه بر دو استخوان ماگزیلاری، دو استخوان کوچک به نام استخوان های پالاتین نیز مشارکت می کنند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Netter, Frank H. Atlas of human anatomy. Elsevier Health Sciences, 2014.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر