واژه Mature  به معنای بالغ و واژه Swallow به معنای بلع می باشد. در بلع بالغ نرمال نوک زبان روی قسمت لینگوال ناحیه دنتوآلوئولار قرار می گیرد، انقباض عضلات پری اورال حین بلع حداقل است، دندان ها در تماس اجباری هستند و حالت Tongue Thrust و یا پوسچر قدامی مداوم زبان وجود ندارد. این حالت در مقابل Infantile Swallow  یا بلع نوزادی قرار می گیرد که در آن حجم زبان نسبت به دهان بزرگ بوده و حین بلع در موقعیت جلو آورده و بین پدهای لثه ای بالا و پایین قرار می گیرد تا سیل قدامی را تامین کند. با افزایش سن و رویش دندان ها، زبان رفته رفته موقعیت خلفی تری به خود می گیرد و بلع حالت بالغ پیدا می کند. در غیر این صورت، حالت Tongue Thrus حین بلع باقی میماند که در آن عضلات پری اورال انقباض فعال داشته و دندان ها درتماس قرار ندارند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Proffit WR. Lingual pressure patterns in the transition from tongue thrust to adult swallowing. Archives of oral biology. 1972 Mar 1;17(3):555-63.

2.Peng CL, Jost-Brinkmann PG, Yoshida N, Chou HH, Lin CT. Comparison of tongue functions between mature and tongue-thrust swallowing—an ultrasound investigation. American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics. 2004 May 31;125(5):562-70.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Peng CL, Jost‐Brinkmann PG, Yoshida N, Miethke RR, Lin CT. Differential diagnosis between infantile and mature swallowing with ultrasonography. The European Journal of Orthodontics. 2003 Oct 1;25(5):451-6.

2.Fletcher SG, Casteel RL, Bradley DP. Tongue-thrust swallow, speech articulation, and age. Journal of Speech and Hearing Disorders. 1961 Aug 1;26(3):201-8.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر