واژه ی Maturation اسم مصدر واژه ی Mature (بالغ) می باشد و به معنای فرآیند به بلوغ رسیدن از نظر ویژگی های جسمی، روانی و رفتاری حین دوره رشد می باشد. فرآیند بلوغ در طول دوره ای از زمان اتفاق افتاده و منجر به از دست دادن ویژگی های کودکی و کسب ویژگی های بالغین می شود. انواع مختلف بلوغ از جمله بلوغ فیزیکی، بلوغ جنسی، بلوغ روانی و  بلوغ سیستم های مختلف در بدن ( به عنوان مثال بلوغ سیستم عصبی، بلوغ سیستم عضلانی و … ) در یک فرد لزوما همزمان با هم اتفاق نمی افتند.

منبع:

Bosma JF. Maturation of function of the oral and pharyngeal region. American Journal of Orthodontics. 1963 Feb 28;49(2):94-104.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر