بنا به تعریف Bjork چرخش ماتریکس مندیبل به چرخش پلن مندیبل نسبت به بیس کرانیوم  در حین رشد گفته می شود. چرخش ماتریکس در واقع همان چرخش فک پایین حول کندیل می باشد. Proffit این نوع چرخش را چرخش کلی (Total Rotaion) نامیده است، درحالی که  تعریف Bjork از چرخش کلی متفاوت می باشد. در نتیجه چرخش ماتریکس، زاویه پلن مندیبل نسبت به بیس کرانیوم از کودکی تا بلوغ حدودا ۲ الی ۴ درجه کاهش میابد.

منبع:

1.Solow B, Houston WJ. Mandibular rotations: concepts and terminology. The European Journal of Orthodontics. 1988 Aug 1;10(3):177-9.

2.Houston WJ. Mandibular growth rotations—their mechanisms and importance. The European Journal of Orthodontics. 1988 Feb 1;10(1):369-73.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر