• ماتریکس وسیله ای که در حفره تراش خورده قبل از قرار دهی ماده ترمیمی به کار می رود ، هدف ان : محدود نمودن اضافات ماده ترمیمی
  • کمک به ایجاد کانتور اگزیالی مناسب می باشد
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch9 p 206

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر