وسيله‌اي ا ست از جنس استينلس‌استيل كه براي بستن سیم ها به براکت توسط لیگاچور و يا الاستومريك ها استفاده مي‌شود. دسته این وسیله در هنگام بستن به صورت ضامن‌دار قفل شده و نيروي فنري با فشار دست باعث باز شدن سريع و استفاده آسان از آن مي‌گردد. نوك هاي این وسیله دندانه‌دار بوده كه اجازه گرفتن بهتر ليگاچور واير ها و الاستومریک ها را مي ‌دهد و مانع سر خوردن آن ها می گردد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phinney Dy, Halstead JH. Delmar’s Dental assisting: Acomprehensive approach. 2 nd edition. Thomson; 2003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Phinney Dy, Halstead JH. Dental assisting instrument guide. Second edition. Cengage Learning; 2014.

2.Melanie Mitchell. Dental Instruments: A pocket Guide to identification. Second edition. Lippincott Williams and wikins; 2012.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر