به تجمع و انباشت ميكروارگانيسم‌ها، سلول‌هاي اپيتليالي جدا شده، سلول‌هاي خوني و خرده‌‌ هاي غذايي كه به صورت سست به سطوح پلاك، دندان ها، لثه يا دستگاه های داخل دهانی مي‌چسبند Materia Alba می گويند. در واقع ماتريا آلبا تجمع سست و نرم باكتري ها و سلول هاي بافت است كه فاقد ساختار ارگانيزه پلاك دنداني است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Roberson TM, Heymann HO. Sturdevant’s art and science of operative dentistry. Fifth edition. Elsevier. Mosby; 2006.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Laskaris G. Pocket atlas of oral disease. Thieme Stuttgart; 1998

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر