این عبارت از دو واژه ی Masticatory  به معنای جونده و Muscles  به معنای عضلات تشکیل شده است.

عضلات سیستم جونده  شامل گروهی از چهار جفت عضله است که عامل حرکت فک پایین حین حرکات فکی از جمله جویدن، تکلم، خمیازه و تغییر حالات صورت می باشند. عضلات جونده اصلی عبارتند از : عضله تمپورالیس، عضلات تریگوئید داخلی و تریگوئید خارجی، و عضله ماستر که هر چهار عضله به صورت دو طرفه هستند. علاوه بر آن ها، گروهی از عضلات گردن از جمله عضله ی دیگاستریک، عضله ی جنیوهیوئید و عضله ی مایلوهیوئید نیز در حرکات فکی حین جویدن نقش دارند. خونرسانی عضلات جونده از شاخه ای از شریان کاروتید و عصب دهی آن ها از شاخه سوم عصب سه قلو می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Brodie AG. Anatomy and physiology of head and neck musculature. American Journal of Orthodontics. 1950 Nov 30;36(11):831-44.

2.Julien KC, Buschang PH, Throckmorton GS, Dechow PC. Normal masticatory performance in young adults and children. Archives of oral biology. 1996 Jan 31;41(1):69-75.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

1.Wall CE, Vinyard CJ, Johnson KR, Williams SH, Hylander WL. Phase II jaw movements and masseter muscle activity during chewing in Papio anubis. American journal of physical anthropology. 2006 Feb 1;129(2):215-24.

2.Kiliaridis S, Mejersjö C, Thilander B. Muscle function and craniofacial morphology: a clinical study in patients with myotonic dystrophy. The European Journal of Orthodontics. 1989 May 1;11(2):131-8.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر