مخاط جونده عبارت است از اپيتليوم سنگفرشي مطبق كراتينيزه كه روي سطح پشتي زبان، كام سخت و لثه چسبنده يافت مي‌شود. در حقيقت نواحي اي از مخاط دهان را تشكيل مي‌دهد كه به علت اصطكاك و سايش در پروسه ‌ جويدن كراتينيزه شده‌اند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Henrikson RC, et al.Oral  Histology. Lippincott Williams&wilins ;1997.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر