برای اینکه یک تصور صحیح از چرخش فک پایین پیدا کنیم، باید بدانیم استخوان فک پایین بخشی است که پیرامون عصب آلوئول تحتانی را فرا گرفته است.بقیه قسمتهای این استخوان شامل زواید فانکشنال مختلف است. اگر ایمپلنت را در قسمتهای مرکزی قرار دهیم خواهیم دید که در اکثر افراد بخش مرکزی فک پایین در طی رشد، تمایل به چرخشی دارند که در جهت کاهش زاویه Man. Plane Angle عمل می کند. مفهوم چرخش فک پایین در دهه ۱۹۶۰ و با تحقیقات A.Bjork که به کمک ایمپلنت فلزی انجام شد، توضیح داده شد.

مفاهیم مرتبط از دیدگاه محققین مختلف تحت عناوین مختلف بیان شده است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page165

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر