عقب بودن فک پایین نسبت به قاعده جمجمه و دیگر ساختمانهای صورت به دلیل کوچکی فک پایین یا قرارگیری عقب تر

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page237

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر