خطّی که نشانگر پلن فک پایین است. از طریق اتّصال گونیون ها و گناسیون می توان آن را رسن نمود و یا از طریق رسم مماس بر لبه تحتانی فک پایین از نقطه منتون.

منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page 68-9

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر