خطی عمود بر پلن اکلوزال فک پایین که از نقطه تماس بین ثنایاهای فک پایین عبور می کند و در صورتی که تماسی وجود نداشته باشد، از وسط دیاستم موجود عبور می کند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page171

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر