انواع متنوعي از دستگاه هاي ارتوپدي و ارتودنتيك براي مدیریت مال اكلوژن CL III اسكلتال وجود دارد. يكي از اين دستگاه ها Mandibular Headgear است كه براي درمان ارتوپديك مال اكلوژن CL III از طريق محدود كردن رشد قدامی فک پایین با اثري مشابه چين كپ استفاده مي‌شود. اين دستگاه انتخاب بهتري در بیمارانی است كه در آن ها حركت ديستالي مولرهاي منديبل كنترانديكاسيون ندارد. بعضي از مزاياي آن نسبت به چين كپ شامل سايز كوچكتر، راحتي بيشتر بيمار و ساپورت نمودن اجزاء درماني ديگر است. همچنين از Mandibular Headgear با هدف عقب بردن قوس منديبل براي رسيدن به تماس کاسپی کامل دندان هاي دائمي براي اصلاح مال اكلوژن CL III استفاده مي‌گردد. به علاوه، استفاده از Mandibular Headgear روي مولرهاي منديبل در موارد انکوریج حداکثری نيز پيشنهاد مي شود. به وسيله این دستگاه  سگمنت هاي خلفي به صورت ديستالي حركت كرده و همچنين به مسطح شدن پلن اكلوزال كمك مي شود. با استفاده از این دستگاه کاهش زاویه ثنایاهای فک پایین و كوچكتر شدن  زاویه گونيال هم اتفاق مي‌افتد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Rey D, Aristizabal JF, Oberti G, Angel D. Mandibular Cervical headgear in orthopedic and orthodontic treatment of class III cases. World J orthod. 2006; 7: 165-176.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Battagel JM, orton HS. A comparative study of the effects of customized face mask therapy or headgear to the lower arch on the developing CL III face. Eur  J orthod. 1995; 17: 464- 482.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر