چکش خواری

میزان تغییر شکل دائمی است که می توان قبل از نقطه شکست به یک ماده اعمال کرد. به بیان دیگر، توانایی ماده در تغییر شکل بدون شکستن می باشد.

منبع:

McCabe JF, Walls AW, editors. Applied dental materials. John Wiley & Sons; 2013 May 7.chapter 1 page 9

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Craig RG, Peyton FA, Asgar K. Restorative dental materials. Mosby; 1975.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر