• هر آنچه تمایل داشته باشد به طور پیشرونده ای بدتر و وخیم تر شود و منجر به مرگ شود ؛ در مورد تومور ها هر آنچه که دارای ویژگی آناپلازی و تهاجم و متاستاز باشد.
  • این واژه معمولا در مورد تومورهای سرطانی به کار می رود اما همچنین برای توصیف کردن اشکال مختلف بیماری های غیرمعمول خطرناک که تهدید کننده حیات باشد نیز استفاده می شود که اگر تحت درمان قرار نگیرند می تواند منجر به مرگ شود. این واژه مقابل واژه خوش خیم قرار دارد و ریشه آن کلمه malignus به معنای شیطانی می باشد.
کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

-Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.

2-Collins Dictionary of Medicine © Robert M. Youngson 2004, 2005

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر