تقویت و برجسته سازی نواحی گونه ای، زیر کاسه چشمی و حوالی بینی که می تواند با کمک استئوتومی لفورت ۱ و ۲ تعذیل شده ویا استفاده از گرفت استخوان کورتیکال صورت پذیرد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page164

 

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر