عبارت Malar یک صفت و به معنای مرتبط با گونه می باشد.  عبارت  Malar Boneبه معنای استخوان گونه ای می باشد. این استخوان به صورت جفت در قسمت طرفی صورت بوده و به استخوان های ماگزیلا، تمپورال، اسفنوئید و فرونتال متصل می شود.  استخوان مالار برجستگی گونه و قسمت هایی از دیواره طرفی و کف حفره چشم (Orbit) را می سازد و دارای چهار زائده Frontosphenoidal ، Orbital ، Maxillary و Temporal می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Woo TL. A biometric study of the human malar bone. Biometrika. 1937 Jun 1;29(1/2):113-23.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Netter, Frank H. Atlas of human anatomy. Elsevier Health Sciences, 2014.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر