به هر کدام از شش غده بزاقی اصلی اطلاق می شود.

غدد بزاقی اصلی :
دو غده ساب مندیبولار
دو غده پاروتید
دو غده زیر زبانی

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

major salivary gland. (n.d.) Medical Dictionary. (2009). Retrieved September 9 2018 from https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/major+salivary+gland

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر