• درشت نمایی توجه به جزئیات را تسهیل می کند واثر نا مطلوب روی بینایی نمی گذرد ، لنزهای بزرگنمای فاصله کانونی ثابتی دارند – دندان پزشک باید فاصله مناسب رعایت کند مزایاش محافظت در برابر صدمات چشمی نیز می باشد
  • عینک های دو کانونی Biofocal eyeglasses
  • عدسی ها loupes
  • تلسکوپ های جراحی
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch7 p188

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر