ماکروفاژها سلولهایی دارای قدرت بیگانه‌خواری هستند که سلولهای فرسوده و بقایای سلولی و عوامل میکروبی را به درون خود کشیده و توسط آنزیم‌های لیزوزومی ازبین می‌برند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

https://en.wikipedia.org/wiki/Macrophage

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر